KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐỘI NĂM HỌC 2014 - 2015

Thứ ba - 04/11/2014 09:31

Hoi thi Phu Trach Sao Gioi  Mua Hat Tap The  Mua Dan Vu 2015 (6)

Hoi thi Phu Trach Sao Gioi Mua Hat Tap The Mua Dan Vu 2015 (6)
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐỘI NĂM HỌC 2014 - 2015.
Với văn bản thông báo về các phương hướng và phong trào hoạt động đội của trường tiểu học Ngô Quyền sẽ thực hiện trong năm học 20114 - 2015.
...

 PHƯƠNG HƯỚNG

Hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2014 – 2015

 

- Căn cứ vào chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2014 – 2015 của Hội Đồng Đội huyện Dầu Tiếng .

- Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ năm học 2014 – 2015 của trường Tiểu học Ngô Quyền .

- Căn cứ vào tình hình thực tế của liên Đội Tiểu học Ngô Quyền .

Nay liên đội Tiểu học Ngô Quyền đề ra phương hướng hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2104 – 2015 như sau :

I. CHỦ ĐỀ NĂM HỌC:

                         “ Thiếu nhi Dầu Tiếng

                            Tiếp bước cha anh

                            Làm nghìn việc tốt

                            Xứng cháu Bác Hồ”

II. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC:

         1.Tiếp tục triển khai, thực hiện cuộc vận động Thiếu nhi Dầu Tiếng thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, gắn với việc triển khai phong trào thi đua : Xây dựng trường học thân thiện – học sinh tích cực ”, Nghị quyết Đại hội Đoàn huyện Dầu Tiếng lần thứ III ,nhiệm kỳ 2012 – 2017 ,các hoạt động chào mừng Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn Quốc lần  thứ VIII.

2. Đẩy mạnh triển khai các phong trào : Nghìn việc tốt ,phong trào: Kế hoạch nhỏ” trong thời kỳ mới ,phong trào : Em yêu lịch sử Việt Nam ” ,phát động trong thiếu nhi các phong trào hướng về biển đảo thân yêu của Tổ quốc  .

3. Tăng cường tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí cho đội viên, thiếu niên, nhi đồng. Tiếp tục thực hiện tốt công tác xã hội hoá, tham mưu cơ chế, chính sách và huy động các nguồn lực xã hội phục vụ công tác Đội và phong trào thiếu nhi.Tổ chức cho Đội viên ,nhi đồng đăng ký ,thi và công nhận hoàn thành chương trình Rèn luyện Đội viên gắn với việc tổ chức Ngày hội công nhận chuyên hiệu rèn luyện Đội viên ”.

4. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; nâng cao hiệu quả triển khai các phong trào, cuộc vận động lớn của Đội, chất lượng hoạt động  Đội, cán bộ phụ trách thiếu nhi, cán bộ chỉ huy Đội và chất lượng đội viên nhằm củng cố và xây dựng tổ chức vững mạnh.

5. Chú trọng công tác tham mưu xây dựng và đầu tư trang thiết bị ,sân chơi cho thiếu nhi .        

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

1. Chương trình “Tự hào truyền thống  - Tiếp bước cha anh”:

        a. Mục đích: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục truyền thống, giáo dục đạo đức, lối sống và những giá trị tốt đẹp của con người và dân tộc Việt Nam; giúp các bạn Học sinh hoàn thiện nhân cách, nuôi dưỡng ước mơ, trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ .

        b. Nội dung và giải pháp:

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho thiếu nhi thông qua các hình thức: Hội diễn văn hóa văn nghệ; tổ chức giao lưu, gặp gỡ các nhân chứng lịch sử, nghe nói chuyện truyền thống; tổ chức hội trại, hội thi, các hoạt động "Về nguồn"...

- Tiếp tục triển khai các phong trào: "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa",công tác "Trần Quốc Toản",phong trào“Em yêu biển đảo Việt Nam 

- Tiếp tục phát động phong trào "Kế hoạch nhỏ" ,chương trình :“Thắp sáng ước mơ Thiếu nhi Dầu Tiếng .

- Hướng dẫn thiếu nhi tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động "Thiếu nhi Dầu Tiếng thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy" gắn với nhiệm vụ của mỗi đội viên, từng chi đội, liên đội. Nhân rộng phong trào "Nói lời hay làm việc tốt" nhằm giáo dục và hình thành các giá trị nhân cách tốt đẹp, biết chia sẻ khó khăn, giúp bạn nghèo vượt khó; quan tâm giúp đỡ các bạn chậm tiến trong thiếu nhi.

- Bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, khát vọng vươn lên cho thiếu nhi thông qua các buổi sinh hoạt dưới cờ, các diễn đàn "Thiếu nhi Dầu Tiếng vâng lời Bác dạy", "Tiến bước lên Đoàn"... định hướng cho các bạn đội viên phấn đấu trở thành người đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

c. Chỉ tiêu:

- 100% các chi Đội đội tổ chức ít nhất 02 hoạt động giáo dục truyền thống. 

- 100% các chi đội thực hiện và đạt chỉ tiêu phong trào "Kế hoạch nhỏ".

- 100% các chi đội có công trình măng non chào mừng ngày 15/5 .

2. Chương trình “Luyện rèn tri thức - Vững bước tương lai”:

a. Mục đích:Hướng dẫn thiếu nhi xây dựng phương pháp học tập tích cực, chủ động, khoa học; biết chia sẻ,giúp đỡ bạn cùng tiến bộ; tạo phong trào thi đua nhằm khuyến khích sự sáng tạo; từng bước trang bị cho Đội viên ,Nhi đồng tri thức khoa học mới, hiện đại.

b. Nội dung và giải pháp:

- Triển khai các phong trào: "Hoa điểm 10", "Vở sạch chữ đẹp", "Rèn nét chữ, luyện nết người"... Định hướng cho thiếu nhi ý thức "Học đều, học đủ, học chăm", "Học" đi đôi với "Hành", "Vượt khó học tốt". Khuyến khích thiếu nhi xây dựng phương pháp học tập chủ động, sáng tạo, xây dựng ý thức tự học, tính tự lập, trung thực trong thi cử.

- Tiếp tục triển khai phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực";phong trào “Kế hoạch nhỏ ‚ tổ chức chương trình "Giờ tự bạch", "Học cùng bạn giỏi".

- Duy trì mô hình hoạt động của các câu lạc bộ học tập:  "Tin học", "Ngoại ngữ", "Nhà sử học nhỏ tuổi",  phát huy hiệu quả các mô hình: "Bạn giúp bạn", "Nhóm học tập", "Đôi bạn cùng tiến".

- Phát động phong trào thực hiện nghiêm chỉnh nề nếp học đường,yêu lao động, giúp đỡ gia đình theo khả năng của mình, tham gia các hoạt động xã hội... góp phần hình thành những chuẩn mực đạo đức phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi.

c. Chỉ tiêu:

- 100% chi đội triển khai hiệu quả các mô hình "Đôi bạn cùng tiến", "Nhóm học tập".

- Liên Đội tổ chức chương trình "Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Dầu Tiếng".

- Liên đội tổ chức ít nhất 01lần / tháng hoạt động ngoại khoá "Học vui, vui học" theo hình thức "Rung chuông vàng".

-  Liên đội thực hiện tốt các mô hình hoạt động của các câu lạc bộ học tập.

- 100% các chi đội tham gia cuộc thi : “Sáng tạo trẻ tỉnh Bình Dương ‚ tổ chức .

3. Chương trình “Vui khỏe an toàn – Học ngàn điều hay

a. Mục đích: Phát triển và nhân rộng các mô hình, hoạt động giáo dục kỹ năng, các loại hình giáo dục kết hợp vui chơi và thực hành; khuyến khích thiếu nhi tham gia các hoạt động tập thể, cộng đồng qua đó bồi dưỡng tâm hồn, thắp sáng ước mơ, nuôi dưỡng tình yêu thiên nhiên, đất nước, tinh thần tương thân tương ái, sẵn sàng chia sẻ giúp đỡ bạn bè.

b. Nội dung và giải pháp:

- Thực hiện có hiệu quả phong trà :Trường em xanh ,sạch , đẹp , an toàn .Tham gia chương trình : Học từ thiên nhiên, tích cực xây dựng môi trường học đường sạch đẹp , thân thiện thông qua các hoạt động trồng và chăm sóc ,bảo vệ cây xanh ,chậu cảnh , vườn hoa trong và ngoài lớp .Nâng cao ý thức giữ gìn môi trường trong lành , không xả rác bừa bãi  .

- Tham gia vận động ,quyên góp giúp đỡ những học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn , chung tay cùng những vùng bị thiên tai lũ lụt , tham gia ủng hộ xây dựng nhà tình nghĩa , ngôi nhà tình bạn .

- Tham gia ký kết không vi phạm an toàn giao thông , học sinh từ lớp 3 trở xuống tuyệt đối không tự đến trường bằng xe đạp .

- Tăng cường việc bảo vệ môi trường đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm , sử dụng nước sạch trong sinh hoạt , gọn gàng sạch đẹp trước khi đến lớp .

- Thực hiện việc đăng ký: Chiến sĩ an ninh nhỏ . Tăng cường việc tự quản trong những giờ ra chơi và sinh hoạt . Đội sao đỏ làm việc trung thực khách quan chính xác và hiệu quả .

- Đội viên hát đúng Quốc ca , Đội ca và các bài hát tập thể .

- Vận động các bạn làm tốt phong trào : Vòng tay bè bạn” , giúp bạn đến trường – hướng tới tương lai ”. Thường xuyên giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh khó khăn trong chi đội .

- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền Công ước quốc tế về Quyền trẻ em, Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, Luật giáo dục...

-  Đẩy mạnh phong trào văn nghệ , thể dục thể thao , mỗi đội viên đăng ký ít nhất 1 môn thể thao để luyện tập .Tiếp tục triển khai múa hát sân trường, dân vũ trong trường học .

c. Chỉ tiêu:

- 100% chi đội có quỹ : Vì bạn nghèo .

- 100% chi đội thực hiện tốt phong trào “Nghìn việc tốt”, “Vòng tay bè bạn”.

- 100% chi đội ký cam kết thực hiện tốt an toàn giao thông .

- 100% chi đội tham gia tốt các hoạt động ngoại khóa .

4. Chương trình “Xây dựng Đội vững mạnh - Cùng tiến bước lên Đoàn”:

a. Mục đích:Nâng cao chất lượng hoạt động đội , chất lượng đội viên , hoạt động sao nhi đồng ngày càng đi lên .

b. Nội dung và giải pháp:

* Công tác nhi đồng:

- Đổi mới nội dung hoạt động Sao nhi đồng theo chủ đề, chủ điểm năm học; áp dụng phương pháp "Trẻ với trẻ", "Cùng tham gia","Sao tự quản" kết hợp với các giáo cụ trực quan hỗ trợ tạo sự sinh động cho các buổi sinh hoạt Sao.

- Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ phụ trách Sao nhi đồng và triển khai có hiệu quả chương trình "Dự bị đội viên". Tổ chức tập huấn theo định kỳ 1 tháng /1 lần cho phụ trách sao .

- Tổ chức cuộc thi: "Búp măng xinh", "Sao nhi đồng chăm ngoan", " Phụ trách Sao giỏi " tạo sân chơi, bồi dưỡng kiến thức giúp các em làm quen với các phong trào hoạt động, kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội.

* Công tác đội viên:

- Triển khai "Chương trình rèn luyện đội viên" theo hướng dẫn của Hội đồng Đội huyện ban hành. Tổ chức Ngày hội công nhận chuyên hiệu rèn luyện Đội viên cho 100% ĐV trong toàn trường.

- Đẩy mạnh các hoạt động giáo dục, nâng cao chất lượng đội viên gắn với các phong trào, các đợt thi đua chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước. Quan tâm công tác kết nạp đội viên mới, đảm bảo về chất lượng và số lượng .

- Duy trì sinh hoạt đội , kết hợp với các giáo viên chuyên trách tổ chức kiểm tra đánh giá việc thực hiện các chuyên hiệu của đội viên trong năm học .

- Định kỳ theo năm học, tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ, kiến thức cho đội ngũ chỉ huy Đội. Tuyên dương, khen thưởng, nhân rộng các gương điển hình chỉ huy Đội giỏi.

- Tổ chức các cuộc thi: "Chỉ huy Đội giỏi", “Em là phụ trách Sao , Nghi thức đội ,... qua đó bồi dưỡng kỹ năng, động viên, tuyên dương những gương cán bộ Đội tiêu biểu.

c. Chỉ tiêu:

- 100% nhi đồng tham gia sinh hoạt sao .

- 100% Đội viên có sổ Rèn luyện đội viên và đăng ký thực hiện ít nhất 3 chuyên hiệu .

- 100% chi đội tham gia thi : “ Phụ trách sao giỏi , chỉ huy đội giỏi và nghi thức đội .

- 100% ban chỉ huy chi đội tham gia các lớp tập huấn do liên đội tổ chức .

IV. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG LỚN TRONG NĂM HỌC : 2014 – 2015

       - Tổ chức lễ hội khai trường ngày 5 /9, tổ chức đêm trung thu với chủ đề “Vầng trăng yêu thương” , cho học sinh trong toàn trường.

       - Tổ chức đại hội liên đội vào tháng 10/2014.

       - Tổ chức các hoạt động văn hóa ,văn nghệ , thể dục thể thao,thi rung chuông vàng chào mừng các ngày lễ lớn trong năm .

       - Tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Dầu Tiếng” ,gắn với trao các giải thưởng,học bổng cho thiếu nhi .

       -  Thi tìm hiểu về chủ quyền ,biển đảo Việt Nam.

       -  Tổ chức hội thi “ Đội tuyên truyền măng non bảo vệ môi trường ”, phòng chống tai nạn thương tích,hội thi “Trạng nguyên nhỏ tuổi ” .

       -  Hội thi :  “Vui khỏe chăm ngoan – Phụ trách sao giỏi”.

       -  Tổ chức tham quan ,du khảo về nguồn.

       -  Tổ chức kết nạp Đội viên mới .

       -  Hội thi : “ Nghi thức đội – Chỉ huy đội giỏi ” .

       - Tổ chức  “Ngày hội công nhận chuyên hiệu Rèn luyện Đội viên” và hội thi “ Chúng em kể chuyện Bác Hồ ” .

   Trên đây là phương hướng nhiệm vụ hoạt động phong trào đội và công tác nhi đồng của Liên Đội Tiểu học Ngô Quyền năm học 2014 - 2015 .

                                                                          

  

Tác giả: Phạm Thị Hoa

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Đánh giá yếu tố nào quan trọng nhất trong quá trình học tập ?

Văn bản PGD

CV số 14/PGDĐT-TCCB

Ngày ban hành: 22/01/2024. Trích yếu: thuyên chuyển công tác

Ngày ban hành: 22/01/2024

CV số 12/PGDĐT-GDTH

Ngày ban hành: 19/01/2024. Trích yếu: GD KNS

Ngày ban hành: 19/01/2024

QĐ số 05/QĐ-PGDĐT

Ngày ban hành: 18/01/2024. Trích yếu: kiểm tra chuyên ngành

Ngày ban hành: 18/01/2024

QĐ số 03/QĐ-PGDĐT

Ngày ban hành: 03/01/2024. Trích yếu: HKPĐ vòng huyện

Ngày ban hành: 03/01/2024

QĐ số 01/QĐ-PGDĐT

Ngày ban hành: 06/01/2024. Trích yếu: công nhận GVDG tiểu học vòng huyện

Ngày ban hành: 06/01/2024

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập17
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm15
  • Hôm nay980
  • Tháng hiện tại21,927
  • Tổng lượt truy cập1,648,628
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây